Detail projektu

IRIS Europe. Fyzická pilotná infraštruktúra RIS

Trvanie projektu: Január 2006 – December 2008 Klient: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej Republiky ako príjemca pomoci z TEN-T
Úlohou firmy KIOS s.r.o. bolo navrhnúť a vybudovať pilotnú komunikačnú infraštruktúru pre systém riečnych informačných služieb na Slovensku (SlovRIS), vrátane infraštruktúry pre systém lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy (tracking and tracing system v súlade so štandardom Inland AIS). Nasledovná pilotná infraštruktúra bola vybudovaná:
  • Pilotná komunikačná infraštruktúra pre systém riečnych informačných služieb na Slovensku (SlovRIS)
  • Pilotná pobrežná infraštruktúra pre systém lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy ako súčasť pilotnej inštalácie infraštruktúry pre riadenie plavby

Komunikačná infraštruktúra pozostáva z RIS centra, ktoré je umiestnené v priestoroch Štátnej plavebnej správy (ŠPS) v Bratislave. RIS Centrum je  pripojené na sieť internet pomocou technológie WiMAX (mikrovlnná technológia podľa štandardu 802.16e v licencovanom frekvenčnom pásme 3,5 GHz). Technológiou WiMAX sú pripojené do siete aj lokality Gabčíkovo a Komárno. Lokalita Štúrovo je pripojená cez ADSL linku. Z týchto lokalít sa posielajú len údaje o pozícii plavidiel spolu s ďalšími údajmi zo základňových AIS staníc (AIS base station) do RIS Centra v Bratislave, poprípade sa čítajú údaje z RIS centra v Bratislave.

Aby boli údaje zo základňových staníc chránené pred zneužitím, je komunikácia medzi jednotlivými lokalitami zabezpečovaná cez VPN tunel (Virtual Private Network). Táto komunikácia zahŕňa prenos dát zo základňových staníc.
Web:
www.iris-europe.sk, www.iris-europe.net  

Úvod / Služby / Hardvérové riešenia / Detail projektu
top