Projekty pre zahraničie

IRIS Europe. Fyzická pilotná infraštruktúra RIS

Trvanie projektu: Január 2006 – December 2008 Klient: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej Republiky ako príjemca pomoci z TEN-T

Úlohou firmy KIOS s.r.o. bolo navrhnúť a vybudovať pilotnú komunikačnú infraštruktúru pre systém riečnych informačných služieb na Slovensku (SlovRIS), vrátane infraštruktúry pre systém lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy...viac »Úvod / Služby / Hardvérové riešenia / Projekty pre zahraničie
top