Analýza a tvorba prototypov

Pri návrhu a tvorbe mobilnej aplikácie sa snažíme zužitkovať moderné postupy a skúsenosti z vývoja softvéru. Jedným z týchto postupov je takzvané prototypovanie, kedy pre vás vytvoríme čo najrýchlejšie  hmatateľný výstup. Takýmto výstupom môže byť náčrt konkrétnej aplikácie na papieri (analógový prototyp), ktorý dáva rámcový pohľad na chovanie a funkcionalitu aplikácie na základe vašich požiadaviek. Prototyp je možné vytvoriť vo veľmi krátkej dobe (rámcovo niekoľko hodín) a poskytuje základ pre samotnú implementáciu aplikácie. Pri vytváraní prototypu je veľmi vítaná aj vaša účasť za účelom ešte rýchlejšej tvorby prvého „nástrelu“ a zrýchlenie celého procesu vývoja aplikácie.


Úvod / Služby / Mobilné aplikácie / Analýza a tvorba prototypov
top