Technológie a platformy

Mobilné aplikácie vyvíjame pre platformy iOS a Android. Vývoj a samotné aplikácie je možné rozdeliť do dvoch kategórii na základe použitých technológií, a to na natívne aplikácie a aplikácie využívajúce webové technológie.

Natívne aplikácie

Pri natívnych aplikáciách je nutné programovať pre každú platformu zvlášť. Tieto aplikácie sú spravidla rýchlejšie a lepšie spolupracujú s možnosťami samotného hardvéru mobilného zariadenia, ako napríklad s akcelerometrom, kamerou, GPS atď.

Aplikácie využívajúce webové technológie

Pri aplikáciách využívajúcich webové technológie pracujeme so známymi technológiami ako HTML5, JS a CSS, ktoré sa používajú pri tvorbe klasických webových stránok. Prístup k hardvérovým možnostiam telefónu (kamera, GPS, ...) zabezpečujú voľne dostupné nástroje ako PhoneGap a Appcelerator. Výhodou takýchto aplikácií je možnosť nasadenia na rôzne platformy bez nutnosti dvojitého programovania. Možnou nevýhodou je vzhľadová odlišnosť od aplikácií natívnych.


Úvod / Služby / Mobilné aplikácie / Technológie a platformy
top