Novinky

Projekt IRIS Europe II na Slovensku

Firma KIOS, s.r.o. spoločne s Výskumným ústavom dopravným, a.s.  Žilina sa budú podieľať na implementácii projektu IRIS Europe II na Slovensku. Vo verejnej súťaži na zákazku vyhlásenú  Ministerstvom dopravy, pôšt...viac »

Spustenie webu pre projekt IRIS II Europe pre Rakúsko

V súčinnosti so spoločnosťou via donau sme úspešne odštartovali informačný portál pre projekt IRIS II Europe: implementácia riečnych informačných služieb v Európe pre Rakúsko. Web ponúka pre registrovaných...viac »

Informačný leták projektu RISING č. 1

O aktuánom dianí v projekte RISING informuje oficiálny informačný leták. V mene konzorcia projektových partnerov vám prajeme príjemné čítanie. Leták  je dostupný  v anglickom jazyku.viac »

Nový európsky webový portál pre RIS

Dňa 18. Novembra 2009 sa vo Viedni konalo stretnutie zástupcov projektov v oblasti RIS a RIS expertných skupín.  Počas tohto celodenného stretnutia boli prezentované všetky v súčasnosti prebiehajúce národné a...viac »

Oficiálny leták k projektu RISING dostupný aj v slovenskom jazyku

Projekt RISING je v súčasnosti v 10. mesiaci svojho trvania. Hlavným cieľom je identifikácia a integrácia informácií a služieb, ktorými môžu riečne informačné služby (RIS) efektívne podporovať dopravné a logistické...viac »

Video portál www.ukazmiako.sk

Projekt www.ukazmiako.sk je jeden z prvých video portálov na Slovensku, ktorý zoskupuje videá s náučným, poznávacím a informatívnym charakterom. Návštevník stránky má možnosť vďaka jednoduchej kategorizácii...viac »

Certifikát SCBPM-Professional

Dňa 21.8.2009 získali tri pracovníčky firmy KIOS certifikát SAPRIA Certificate in Business Process Management - Professional (SCBPM-P).  Vývoj softvéru tvorí najpodstatnejšiu časť aktivít našej spoločnosti. V mnohých...viac »


Úvod / Novinky
top