Dynamický model vodných hladín pre Dunaj

Pilotná implementácia dynamického modelu vodných hladín na Slovenskom úseku Dunaja Sap - Komárno bola v projekte IRIS Europe 3 vykonaná spoločnosťou DHI Slovensko. Aj vďaka technickej podpore poskytnutej spoločnosťou KIOS a Výskumným Ústavom Dopravným sa podarilo naplniť ciele definované pre túto činnosť. Viac o výsledkoch pilotnej implementácie a jej prínosoch pre vnútrozemskú plavbu je možné zistiť v publikácii pripravenej riešiteľmi zo spoločnosti DHI.
Súbory:
real-time modelling of danube river (1.2 MiB)


Úvod / Novinky / Detail novinky
top