Projekt DaHar bol úspešne ukončený

Projekt DaHar s trojročnou dĺžkou trvania bol dotiahnutý do úspešného konca. Projekt bol realizovaný s cieľom vytvoriť spoločnú stratégiu rozvoja prístavov v malých a stredne veľkých mestách na Dunaji a prebudovať ich na prístavy s medzinárodným významom. Cieľom pre zainteresovaných partnerov bol najmä rozvoj vnútrozemskej vodnej nákladnej dopravy, čo by posilnilo hospodársky rast týchto oblastí a prispelo k vytvoreniu podnetného trvalo udržateľného dopravného spojenia.

„Kľúčová otázka pre členské štáty Európskej únie spočíva v tom, ako je možné využiť jednotlivé príležitosti vodných ciest na Dunaji v nákladnej doprave a ako by to mohlo prispieť k trvalo udržateľnému rastu určitých oblastí a priemyselných odvetví. Výsledky projektu DaHar sú progresívne a dobre koordinované a slúžia ako vhodný základ pre implementáciu rozvoja prístavov,“ povedal v súvislosti s ukončením súčasnej fázy projektu Balázs Medgyesi, štátny komisár pre stratégiu Európskej únie pre dunajský región.

Úvod / Novinky / Detail novinky
top