Projekt IRIS Europe 3 na Slovensku

Konzorcium projektových partnerov, ktoré tvoria spoločnosti KIOS s.r.o. a Výskumný ústav dopravný a.s. sa bude podieľať na implementácii projektu IRIS Europe 3 na Slovensku. V priebehu rokov 2013 a 2014 bude tento projekt nadväzovať na práce vykonané počas projektov IRIS Europe I a IRIS Europe II pričom projekt IRIS Europe 3 je projektom spoločného záujmu zameriavajúci sa na zlepšenie existujúcich kľúčových RIS technológií v oblasti vodných ciest. Projekt IRIS Europe 3, ktorý je založený na práci expertných skupín z predchádzajúcich projektov výrazne prispeje k harmonizovaným riečnym informačným službám na európskej úrovni. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke projektu: www.iris-europe.net


Úvod / Novinky / Detail novinky
top