RIS stakeholder Fórum

Dňa 12.11.2014 sa na palube osobnej lode Žilina uskutočnil Informačný deň projektu IRIS Europe 3. Počas podujatia zástupcovia konzorcia riešiteľov projektu (Výskumný Ústav dopravný, a.s. Žilina a KIOS, s.r.o. Piešťany) informovali účastníkov zo súkromného a štátneho sektora o priebežných výsledkoch dosiahnutých počas projektu. Súčasťou informačného dna bolo aj organizovanie prvého tzv. RIS Stakeholder Fóra na Slovensku. Prítomní účastníci z komerčnej a vládnej sféry v tomto smere diskutovali na tému, akým spôsobom je možné efektívnejšie a vo vyššej miere využívať dostupné RIS služby na Slovensku. Po pozitívnej reakcii prítomných bolo predbežne dohodnuté, že v rámci projektu IRIS Europe 3 bude zorganizované nasledujúce RIS stakeholder fórum v priebehu Decembra 2014 v spolupráci s Ministerstvom Dopravy, Výstavby a Regionálneho Rozvoja Slovenskej Republiky. Cieľom do budúcnosti je zabezpečiť, aby organizácie a inštitúcie zainteresované na využívaní údajov zo systému RIS na Slovensku pokračovali v aktívnom dialógu o využívaní systému SlovRIS, aj po skončení projektu IRIS Europe 3.

 
 
 
Súbory:
Su Ac 1 2 Slovakia Nov2014 lod Zilina (4.0 MiB)
20141112 IRIS3 RIS stakeholder forum final (322 KiB)
20141112 IRIS3 Mobilna aplikacia Slov RIS final (2.7 MiB)


Úvod / Novinky / Detail novinky
top