Záverečná konferencia projektu INWAPO

27. Novembra sa v Benátkach uskutočnila záverečná konferencia projektu INWAPO. Na podujatí, ktorého nosnou témou bola perspektíva rozvoja intermodálnej dopravy v regióne strednej Európy do budúcnosti, boli prezentované výstupy analýz a implementácií uskutočnených počas projektu. 
Projekt INWAPO bol spustený v roku 2011 s cieľom zabezpečiť vykonanie akcií na podporu investícií do infraštruktúry celkovo 23 námorných a vnútrozemských prístavov v strednej Európe, ako aj vybudovanie nových intermodálnych služieb v tejto oblasti. Na projekte sa zúčastňovalo 14 projektových partnerov z 8 krajín a bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci operačného programu Stredná Európa.
Spoločnosť KIOS, s. r. o. prispela k úspešnému dosiahnutiu projektových cieľov vo viacerých smeroch:  
Aktívna spolupráca a podpora pre Verejné Prístavy, a. s. 
Najvýznamnejším výsledkom je implementácia zdokonaleného informačného systému na výber prístavných poplatkov s využitím údajov zo systému Riečnych informačných služieb SlovRIS. Boli ďalej vypracované viaceré analýzy a štúdie uskutočniteľnosti zamerané na rozvoj a podporu prístavných služieb a súvisiacich aktivít. Tieto výstupy predstavujú pre Verejné Prístavy, a. s. dôležité podklady pre ďalšie rozhodovanie o prioritných investíciách do budúcnosti.  
Riadenie pracovného balíka WP3-Analýza
Vypracovanie tzv. "Kľúčových výstupov" za pracovnú činnosť a riadenie pracovného balíka. Za kľúčové výstupy pracovného balíka WP3 sa považuje Metodológia pre implementáciu analýzy (výsledok WP 3.2.4) a Správa o potenciálnych prepravných objemoch (výsledok WP 3.3.4). Definovaná metodológia a správa o potenciálnych prepravných objemoch boli použité ako podklady pre úspešné vykonanie nadväzujúcich činností v projekte (WP4.3 - Vyhodnotenie potrieb, WP5 - Uskutočniteľnosť nových spojení).
Pri príležitosti ukončenia projektu bola pripravená záverečná informačná brožúra. Táto je dostupná na prevzatie v anglickom jazyku.
Súbory:
Inwapo final brochure (9.4 MiB)


Úvod / Novinky / Detail novinky
top