Záverečné podujatie projektu IRIS Europe 3

Dňa 26. Novembra sa 120 účastníkov spomedzi projekt partnerov, zainteresovaných strán, zástupcov EÚ, riaditeľov riečnych administratív, zástupcov ministerstiev dopravy a ostatných expertov z oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy priamo alebo nepriamo zúčastnených na projekte pridalo k tímu IRIS Europe 3 s cieľom osláviť posledný a najdôležitejší míľnik v tomto ambicióznom projekte: Záverečné podujatie. Toto podujatie bolo príležitosťou na zdieľanie výsledkov tohto dôležitého projektu. Na programe boli živé predvedenia výsledkov pilotných implementácií, nových zdokonalených RIS služieb ako aj mobilných RIS aplikácií. Výsledky 6 pracovných balíkov a 27 čiastkových činností nebolo možné prezentovať v jednom dni. Tím projektu IRIS Europe 3 preto zvolil k prezentácii iba najvýznamnejšie a najdôležitejšie výsledky takmer 3 ročného úsilia, s dôrazom na dynamický formát ľahko prijateľný publikom.
IRIS Europe 3 je medzinárodne koordinovaný projekt rôznych národných priorít s jedným hlavným cieľom, ktorým je posunúť harmonizovanú implementáciu RIS v Európe ďalej, či už o jeden alebo viacero významných krokov. Projekt oficiálne odštartoval v  Januári 2012 a je spolufinancovaný z prostriedkov Programu Agentúry TEN-T Európskej Únie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súbory:
2014 11 26 IRIS-3-Final-Event and Common-Issues-Day 01 Consolidated-Presentation (14.6 MiB)
IRIS-Europe-3 Service Booklet (11.6 MiB)


Úvod / Novinky / Detail novinky
top