ISO 9001:2000

Naša spoločnosť KIOS považuje zvyšovanie kvality služieb voči zákazníkovi za nevyhnutnú priebežnú prácu. Jednou z foriem ako to zabezpečiť je aj optimalizácia pracovných pravidiel a zvyšovanie kvality procesov riadenia našej práce. Preto sme sa rozhodli zaviesť do našej firmy ISO normy 9001:2000 a konkretizovať ich aplikáciu v podmienkach našej spoločnosti. Chceme tak včaššie plniť požiadavky zákazníkov a zvyšovať ich spokojnosť s našimi službami.


Úvod / Novinky / Detail novinky
top