Certifikáty

ISO 9001:2008

Naša spoločnosť KIOS chápe zvyšovanie kvality služieb voči zákazníkovi za nevyhnutnú priebežnú prácu. Jednou z foriem ako to zabezpečovať je aj optimalizácia pracovných pravidiel a zvyšovanie kvality procesov riadenia našej práce. Preto sme sa rozhodli zaviesť do našej firmy ISO normy 9001:2008 a konkretizovať ich aplikáciu v podmienkach našej spoločnosti. Chceme tak včaššie plniť požiadavky zákazníkov a zvyšovať ich spokojnosť s našimi službami.

 

 

ISO 14001:2004

Starostlivosť o životné prostredie je nielen súčasťou našej firemnej stratégie, ale je tiež súčasťou našej každodennej činnosti. Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť si chce udržať zodpovedný prístup k životnému prostrediu, sme sa rozhodli zaviesť systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004. Získané osvedčenie je zárukou nášho úsilia o minimalizáciu vplyvu našej činnosti na životné prostredie.


Úvod / Profil / Certifikáty
top