Profil spoločnosti

KIOS budova

Dávno sú preč časy, keď sme osobný počítač získali „povinnou“ výmenou za predaj nadnormatívnych zásob istého privilegovaného podniku a bol to jeden z prvých v našom meste... Máme to šťastie, že pracujeme v jednom  z najdynamickejšie sa rozvíjajúcom odvetví – v informačných technológiách. Dnes to však už nie je iba o kúpe a predaji hardvéru, či o vývoji softvéru, alebo poskytovaní súvisiacich služieb.

Tak ako rastie firma, rastú aj jej spoločenské povinnosti. Tie chápeme ako dlhodobú zodpovednosť voči zákazníkovi, voči rodinám našich zamestnancov, voči potencionálnym zákazníkom  - verejnosti i životnému prostrediu. Je to cesta trpezlivosti i tolerancie, na ktorej treba ponúkať cenovo dostupné a pritom progresívne riešenie.

Tešíme sa na Vás.


Úvod / Profil / Profil spoločnosti
top