História

KIOS s.r.o. (Kooperačné, Informačné a Obchodné Služby) je dvornou firmou pre stálych zákazníkov, ktorým poskytuje služby v oblasti informačných technológií.

1977
vznik firmy pod názvom Kooperačné zásobovacie združenie

1987
ekonomické osamostatnenie od materského podniku miestneho hospodárstva (VKUS Piešťany)

1988
začíname s tvorbou databázových aplikácií na zákazku

1990
právne osamostatnenie od materského podniku založením záujmového združenia s právnou subjektivitou pod názvom KIOS a rozšírenie aktivít o služby diaľkového prenosu dát

1990 - 1995
práca na rôznych projektoch v oblasti prenosu dát a vývoja software pre významných partnerov ako je Česmad Slovakia, Ministerstvo školstva SR, Hydrostav Bratislava a.s., Váhostav Žilina a.s., Slovenská plavba dunajská, Slovenská pošta atď.

1995
posledná právna zmena, transformácia spoločnosti s ručením obmedzeným s pobočkou v Bratislave od

1996
okrem vývoja software, čo je nosnou aktivitou firmy, sa snažíme poskytovať hardwarové služby, ako sú dodávky výpočtovej techniky s následným servisom a služby v oblasti Internetu

2000
vstup do 1. medzinárodného projektu Európskej Komisie (ALSO)

2001
odovzdanie SW riešenia pre OSN – UNMIK v Kosove

2003
vstup do 2.medziznárodného projektu Európskej Komisie (COMPRIS)

2005
prechod na efektívnejšie vývojové technológie pri tvorbe www a SW aplikácií

2007
vstup do 3. projektu spolufinancovaného Európskou komisiou (IRIS EUROPE)

2008
certifikácia ISO 9001:2000


Úvod / Profil / História
top