Vízia

Pod víziou v KIOSe rozumieme úlohu budovať silnú spoločnosť orientovanú na poskytovanie IT služieb, predovšetkým v oblasti vývoja sw na zákazku. Pôsobiť na trhu ako profesionálna firma vo svojej oblasti, ktorá sa presadzuje spoľahlivosťou, odbornosťou a korektným vzťahom so zákazníkmi, ako stabilný „zákaznícky“ orientovaný partner – dodávateľ IT.

Atribúty na ceste k cieľu:

  • dlhodobý partnerský vzťah k zákazníkom na zmluvnom základe
  • neustále vzdelávanie a odborný rast zamestnancov
  • nepretržité zvyšovanie firemnej kultúry
  • priebežné zvyšovanie motivácie zamestnancov
  • uprednostňovanie stálych pred príležitostnými zákazníkmi
  • možnosť využiť znalosti o zákazníkovi vo viacerých úzko súvisiacich oblastiach aktivít spoločnosti (HW, SW, Internet)


Súbežné podporné spojenie našich vedomostí v IT so znalosťami, merateľnými skúsenosťami a trvalým zvyšovaním úrovne firemnej kultúry predovšetkým vo vzťahu k zákazníkovi je základným pilierom na ceste k prosperite.

 


Úvod / Profil / Vízia
top