Detail projektu

Plavebné správy pre veliteľov lodí

Trvanie projektu: Rakúsko Jún 2006 – Marec 2007, Slovensko 2007 Klient: V súčasnosti aplikáciu Notices to Skippers používa Štátna plavebná správa a rakúska spoločnosť via donau
Plavebné správy pre veliteľov lodí (NtS) predstavujú dôležitý zdroj informácií pre veliteľov lodí. Zo smernice RIS 2005/44/EC vyplýva pre členské štáty Európskej únie povinnosť zabezpečiť poskytovanie plavebných správ pre veliteľov lodí v súlade s technickou špecifikáciou (Nariadenie Komisie ES č. 416/2007) publikovanou v Oficiálnom žurnále EÚ.Cieľom implementácie plavebných správ pre veliteľov lodí je zabezpečenie poskytovania štandardizovaných správ, ktoré obsahujú informácie nevyhnutné pre bezpečnú plavbu v elektronickom formáte a harmonizovaným spôsobom v rámci Európy. Aplikácia “Notices to Skippers” spĺňa požiadavky smernice RIS na základe poskytovania štandardizovaných správ veliteľom lodí, informácií o stave vodných hladín a ľadochode. Je prístupná pre využitie širokému počtu užívateľov v rôznych krajinách.

MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDY

 • Nariadenie Komisie (ES) č. 416/2007 z 22. marca 2007 týkajúce sa technických špecifikácií plavebných správ pre veliteľov lodí, na ktoré odkazuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS).
 • Medzinárodný štandard Notices to Skippers v edícii 1.2.1 z 13.9.2007 publikovaným Centrálnou komisiou pre plavbu po Rýne (CCNR)

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

 • umožňuje automatický preklad najdôležitejšieho obsahu plavebných správ do 12 jazykov (možnosť rozšírenia na 25 jazykov dostupných v Nariadení Komisie),
 • zabezpečuje normalizovanú štruktúru dátových súborov vo všetkých zúčastnených krajinách na uľahčenie integrácie správ do systémov plánovania ciest,
 • zabezpečuje normu pre informácie o stave vodných hladín,
 • zabezpečuje kompatibilitu so štruktúrou dát normy ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty na uľahčenie integrácie plavebných správ pre veliteľov lodí do normy ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty,
 • umožňuje výmenu dát medzi rôznymi krajinami,
 • umožňuje poskytovanie plavebných správ pre veliteľov lodí v rôznych formátoch:
  • XML správa (dostupná v štandardizovanom strojovo čitateľnom XML formáte),
  • Full text (holý text generovaný na základe kódov dostupný v Anglickom, Holandskom, Francúzskom a Nemeckom jazyku),
  • Kódovaný text (štandardizované kódované hodnoty preložené do 12 jazykov).

FUNKCIONALITA

Aplikácia vyvinutá spoločnosťou KIOS s.r.o. ponúka nasledovné funkcie:
 • Užívateľské rozhranie v dvanástich rozdielnych jazykoch
 • (Bulharský, Chorvátsky, Český, Holandský, Anglický, Francúzsky, Nemecký, Maďarský, Rumunský, Ruský, Srbský, Slovenský)
 • Manažment (ne)štandardizovaných plavebných správ pre veliteľov lodí (vytváranie, editácia, kopírovanie, mazanie) zahrňujúce:
  • Štandardizované plavebné správy pre veliteľov lodí o premávke a plavebnej dráhe
  • Štandardizované plavebné správy pre veliteľov lodí o stave vodných hladín
  • Štandardizované plavebné správy pre veliteľov lodí o ľadochode
  • Neštandardizované plavebné správy pre veliteľov lodí sú prispôsobené plavebné správy definované zákazníkom a predstavujú rozšírenú službu pre vnútrozemskú vodnú dopravu.
 • Publikovanie (ne)štandardizovaných plavebných správ pre veliteľov lodí
 • Distribúcia/poskytovanie (ne)štandardizovaných plavebných správ pre veliteľov lodí
 • Poskytovanie plavebných správ pre veliteľov lodí v PDF formáte
 • Manažment užívateľov
 • Možnosť prihlásenia k distribučnej službe elektronickej pošty
 • Technológia “web service” umožňujúca výmenu štandardizovaných plavebných správ pre veliteľov lodí.

PRISPÔSOBIVOSŤ SYSTÉMU POTREBÁM UŽÍVATEĽA

Prispôsobivosť uvedeného softvérového riešenia je možná a zahŕňa hlavne požiadavky vyplývajúce z národných špecifík danej krajiny vrátane dodatočných údajov a výstupov aplikácie, jazykových mutácií, rozdielnych užívateľských grafických rozhraní, implementácie technológie “web service” pre medzinárodnú výmenu údajov alebo začlenenie dodatočných štandardizovaných plavebných správ pre veliteľov lodí ako napr. Štandardizovaná plavebná správa pre veliteľov lodí o počasí (WERM) na základe pripravovanej úpravy Nariadenia Komisie plánovaného na jeseň 2009.

V prípade potreby dodatočných informácií, zašlite prosím e-mail na ris.applications(at)kios.sk


Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Detail projektu
top