Softvérové riešenia

Vývoj softvéru tvorí najpodstatnejšiu časť aktivít našej spoločnosti. Softvérové inžinierstvo ako odbor v porovnaní s ostatnými inžinierskymi odvetviami je veľmi mladé. Práve preto tento odbor zažíva búrlivý rozvoj a prechádza veľkými zmenami.
Pracovníci KIOSu majú dlhodobé skúsenosti z oblasti vývoja veľkých softvérových riešení a dôkladne poznajú potrebné technológie a metodické postupy.


Služby

Poskytujeme komplexné služby v oblasti vývoja softvérových riešení na zákazku. Naše služby pokrývajú celý životný cyklus vývoja sw riešení, od analýzy, návrhu až po implementáciu a nasadenie. Podľa potreby samozrejme zabezpečujeme aj dlhodobú údržbu softvérových riešení u klienta počas celej životnosti riešenia. Na základe skúsenosti počas dlhoročného vývoja softvérových riešení vieme, aké dôležité je spoznať skutočné potreby zákazníkov. Podľa povahy projektu spolupracujeme s klientom aj na analýze a optimalizácii firemných procesov špecifikovanej oblasti ešte pred samotným vývojom informačného systému.


Postupy

Každému vývoju sw predchádza etapa, počas ktorej zisťujeme a analyzujeme požiadavky klienta. Niekedy sú požiadavky jednoznačné a je možné ihneď pristúpiť k tvorbe funkčnej špecifikácie.
V mnohých prípadoch je potrebné, aby tvorbe programového riešenia predchádzala analýza firemných procesov danej oblasti. Z tohoto dôvodu je niekedy potrebné rozdeliť vývoj sw riešenia na dve etapy. V prvej etape sa analyzujú súčasné procesy a navrhuje ich optimalizácia.

Vykonávajú sa nasledovné činnosti:

 • identifikovanie hlavných procesov, ako fungujú v súčastnosti
 • vytvorenie procesného modelu súčasného stavu
 • analýza požiadaviek na zmenu súčasného procesného modelu
 • návrh optimalizácie procesov
 • vytvorenie procesného modelu želaného stavu
 • analýza existujúcej podpory informačného systému
 • požiadavky na zmeny informačného systému vyplývajúce z optimalizácie procesov a procesného modelu želaného stavu
 • vypracovanie stratégie informatizácie analyzovanej oblasti


V druhej etape sa na základe odsúhlasenej optimalizácie procesov navrhne sw riešenie, ktoré podporuje optimalizované procesy:

 • analýza požiadaviek na základe odsúhlasenej optimalizácie procesov
 • tvorba analytického modelu, nezávislého na spôsobe implementácie
 • návrh architektúry a vytvorenie implementačného modelu v konkrétnom prostredí
 • plánovanie dodávky jednotlivých modulov
 • vytvorenie prototypu
 • kódovanie modulov
 • testovanie 

Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Softvérové riešenia
top