Detail projektu

ALSO Danube

Trvanie projektu: máj 2000 – máj 2003 Klient: Európska komisia ako spolufinancovateľ projektu (5. RP)
ALSO Danube bol pilotným výskumným projektom v oblasti vodnej dopravy na Dunaji. Jeho cieľom bolo prispieť k rozmachu intermodálnej dopravy s vodnou dopravou ako kľúčovou tepnou v logistických dopravných reťazcoch a prepojiť prepravu tovarov od dverí k dverám (door-to-door services), teda od výrobcu až k spotrebiteľovi. V rámci projektu firma KIOS, s.r.o. vyvinula aplikáciu Európskych dopravných sietí (ETNA), ktorá spracovávala informácie o všetkých dopravných módoch. Aplikácia poskytovala základné informácie o jednotlivých prevádzkovateľoch uzlov logistických sietí, ako aj prepravných liniek, vrátane informácii o prekladiskových zariadeniach a skladových možnostiach.

Web:
www.alsodanube.at

Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Detail projektu
top