Detail projektu

Automatizácia poštových operácií - APO

Trvanie projektu: 1993-1994 Klient: Slovenská pošta, a.s.
Softvérové riešenie pre automatizáciu poštových operácií na poštách pre Slovenskú poštu, a.s. Riešenie automatizuje procesy na priehradkách i v zázemí pošty ( front office a back office). Zahŕňa spracovanie peňažnej služby, listovej a balíkovej služby, doručovateľskej služby, pokladničnej služby, ceninovej služby, dôchodkovej služby, služieb Poštovej banky, a.s. a iné procesy v zázemí pošty. Úloha firmy KIOS:
Firma KIOS vypracovala analýzu, navrhla architektúru systému a urobila kompletnú implementáciu systému. Spolupracovala na nasadzovaní systému do reálnej prevádzky.

Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Detail projektu
top