Detail projektu

Automatizácia poštových operácií pod OS WINDOWS - APOW

Trvanie projektu: 2001 - 2002 Klient: Slovenská pošta, a.s.
Softvérové riešenie pre automatizáciu poštových operácií na poštách pre Slovenskú poštu, a.s., ktoré nahradilo pôvodnú verzia APO vytvorenú v rokoch 1993 – 1994 modernejšou verziou. Medzi hlavné ciele patrilo zvýšenie úrovne bezpečnosti, transakčné spracovanie dát, ľahšia implementácia zmien a nových požiadaviek a jednoduchšia údržba. Systém je priebežne aktualizovaný a v súčasnosti nasadený na cca 450 poštách v rámci Slovenskej republiky. Úloha firmy KIOS:
Firma KIOS vypracovala analýzu, navrhla architektúru systému a urobila kompletnú implementáciu systému. Spolupracovala na nasadzovaní systému do reálnej prevádzky. Architektúra systému klient server je vybudovaná na OS WINDOWS a databáze ORACLE.

Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Detail projektu
top