Detail projektu

COMPRIS

Trvanie projektu: september 2002 – august 2005 Klient: Európska komisia ako spolufinancovateľ projektu (5. RP)
COMPRIS bol pan-európskym projektom zameraným na vývoj a implementáciu Riečnych informačných služieb (RIS) na európskych vodných cestách. Cieľom projektu bolo harmonizovať a štandardizovať výmenu dát v oblasti vodnej dopravy. KIOS sa zúčastnil na práci v nasledovných čiastkových úlohách a spolupracoval, resp. vyvinul nasledovné softvérové riešenia:
  • Manažment dopravy a sledovania plavidiel so zameraním na plánovanie a vedenie štatistík o prechode plavidiel plavebnými komorami.
  • Pridaná hodnota z RIS zameraná na logistické potreby v súvislosti so získavaním údajov relevantných pre logistických užívateľov prostredníctvom špecializovaného softvéru a prepojenie s projektom ALSO Danube vytvorením rozhrania k CSL.DB (Common Source Logistics Database).

Web:
www.euro-compris.org

Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Detail projektu
top