Detail projektu

Databáza operačných rizík pre Poštovú banku, a.s.

Trvanie projektu: január 2006 – jún 2006 Klient: Poštová banka a.s.
Softvérové riešenie pre Poštovú banku a.s. Spracovanie životného cyklu skutočných a potenciálnych rizík. Evidencie a sledovanie ukazovateľov KRI. V prevádzke od roku 2006. Úloha firmy KIOS:
Firma KIOS vypracovala analýzu, navrhla architektúru systému a urobila kompletnú implementáciu systému. Spolupracovala na nasadzovaní systému do reálnej prevádzky. Systém je postavený na trojvrstvovej architektúre – tenký klient, aplikačný server a databázový server.

Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Detail projektu
top