Detail projektu

Ekonomický informačný systém – EKIS

Trvanie projektu: 1997-2003 Klient: PD Pokrok Ostrov, Dräger, PT – potraviny Pavol Táborský
ERP aplikácia. Ekonomický informačný systém pre stredne veľké firmy, zahŕňajúci oblasti účtovníctva, obchodu, skladové hospodárstvo, investičný majetok a mzdy. Systém bol nasadený v rokoch 1990 až 2008 v spoločnostiach PD Pokrok Ostrov, Dräger, PT – potraviny Pavol Táborský. Úloha firmy KIOS:
Poskytovať priebežnú aktualizáciu a údržbu aplikácie.

Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Detail projektu
top