Detail projektu

IRIS Europe. Elektronické hlásenia z plavidiel

Trvanie projektu: Január 2006 – December 2008 Klient: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako príjemca
V rámci projektu IRIS Europe bola navrhnutá a vyvinutá pilotná infraštruktúra pre systém elektronických hlásení v súlade so Štandardom pre elektronické hlásenia z lodí publikovaným Rýnskou komisiou a Technickými špecifikáciami pre elektronické hlásenia z lodí pripravovanými Európskou komisiou, vrátane (medzi)národnej výmeny údajov. Pilotná infraštruktúra pozostáva z:
 • Aplikácia pre elektronické hlásenia z lodí (ERI aplikácia) s rozhraním z / na systém BICS
  Aplikácia ERI umožňuje spracovanie  elektronických hlásení o náklade a plavbe, vrátane generovania správ cez webové rozhranie alebo ich príjem prostredníctvom externých systémov (akým je BICS), tiež ukladanie a ďalšie poskytovanie týchto údajov.
 • Rozhranie k RIS Data Gateway – „bráne“ pre (medzi)národnú výmenu RIS údajov
  Dopravné informácie o plavidlách vybavených AIS transpondérmi sú k dispozícii v rámci národného kontrolného centra RIS. Vyššie popísaný systém pre elektronické hlásenia z lodí poskytuje informácie o náklade a plavbe.
  Toto rozhranie slúži na výmenu dopravných informácií, informácií o náklade a plavbe, alebo certifikačných údajov o plavidlách (hull data) s RIS centrami vybudovanými v iných krajinách ako aj poskytovanie týchto údajov rôznym aktérom vo vodnej doprave. Výmena údajov RIS je súčasťou riečnych informačných služieb poskytovaných pre sektor vnútrozemskej vodnej dopravy a iných zainteresovaných strán.
 • Rozhranie pre systém na podporu zmierňovanie katastrôf
  Rozhranie umožňuje zadanie základných informácií o nehode a ich zdieľanie s inými orgánmi. V prípade nehody, kapitán musí podať správu príslušným orgánom. Nehoda je následne klasifikovaná a základné informácie o nehode / havárii, rovnako ako aj plavidlách, ktorých sa nehoda týka, sú vložené do systému. V prípade niektorých nehôd, na základe klasifikácie resp. miesta nehody (napr. havária súvisiaca s prepravou nebezpečného nákladu alebo v blízkosti hraníc), sú tieto prostredníctvom RIS centier hlásené príslušným úradom susedných krajín.
 • RIS Data Gateway
  “RIS Data Gateway (bránu)” možno považovať za centrálnu časť systému, ktorá zodpovedá za plnenie dôležitých funkcií ako 'kontrola prístupových práv', 'spúšťanie notifikácií (preposielanie) ERI správ (ERINOT a ERIRSP), “reakcia na požiadavky užívateľov”, 'prijímanie ERI správ (ERINOT a ERIRSP) z webového rozhrania alebo z iných (zahraničných) RIS centier', a pod.

Úlohy firmy KIOS:

Firma KIOS s.r.o. vypracovala analýzu požiadaviek, navrhla architektúru a vyvinula systém a v rámci projektu IRIS Europe ho nasadila ho do pilotnej prevádzky s cieľom testovania medzinárodnej výmeny údajov s ostatnými krajinami. Zároveň sa podieľala na harmonizačných aktivitách v oblasti elektronických hlásení a cezhraničnej výmeny RIS údajov.

Web:
www.iris-europe.sk, www.iris-europe.net

Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Detail projektu
top