Detail projektu

Program pre sledovanie spracovania osivovej kukurice – SOK

Trvanie projektu: 1999-2004 Klient: OZOS, a.s.
Program pre sledovanie spracovania osivovej kukurice od dovozu na sušičku až po predaj vo finalizácii pre OZOS, a.s. Ostrov. Systém bol používaný v rokoch 2000 až 2008. Úloha firmy KIOS:
Firma KIOS vypracovala analýzu, navrhla architektúru systému a urobila kompletnú implementáciu systému. Spolupracovala na nasadzovaní systému do reálnej prevádzky a v nasledujúcich rokoch zabezpečovala údržbu aplikácie.

Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Detail projektu
top