Detail projektu

Program pre spracovanie sociálnych dávok

Trvanie projektu: 1993 - 1994 Klient: Slovenská pošta, a.s.
Softvérové riešenie pre spracovanie sociálnych dávok určených na výplatu na Slovenskej pošte, a.s. Riešenie automatizuje procesy týkajúce sa komunikácie so Sociálnou poisťovňou, úradmi štátnej správy a výplaty sociálnych dávok na automatizovaných i neautomatizovaných poštách. Systém bol nasadený do prevádzky v roku 1994 a priebežne aktualizovaný sa používal do roku 2010. Úloha firmy KIOS:
Firma KIOS vypracovala analýzu, navrhla architektúru systému a urobila kompletnú implementáciu systému. Spolupracovala na nasadzovaní systému do reálnej prevádzky.

Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Detail projektu
top