Detail projektu

Spracovanie sociálnych dávok a dôchodkov – DONET

Trvanie projektu: 2009 - 2010 Klient: Slovenská pošta, a.s.
Nové softvérové riešenie pre spracovanie sociálnych dávok a starobných dôchodkov určených na výplatu na Slovenskej pošte, a.s. Riešenie automatizuje procesy týkajúce sa komunikácie so Sociálnou poisťovňou, úradmi štátnej správy a výplaty sociálnych dávok a starobných dôchodkov na automatizovaných i neautomatizovaných poštách. Systém nahradil starý systém vyvinutý tiež firmou KIOS, s.r.o. v rokoch 1993 – 1994 a bol nasadený do prevádzky v roku 2010.

Úloha firmy KIOS:

Firma KIOS vypracovala analýzu, navrhla architektúru systému a urobila kompletnú implementáciu systému. Spolupracovala na nasadzovaní systému do reálnej prevádzky.

Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Detail projektu
top