Projekty pre zahraničie

Plavebné správy pre veliteľov lodí

Trvanie projektu: Rakúsko Jún 2006 – Marec 2007, Slovensko 2007 Klient: V súčasnosti aplikáciu Notices to Skippers používa Štátna plavebná správa a rakúska spoločnosť via donau

Plavebné správy pre veliteľov lodí (NtS) predstavujú dôležitý zdroj informácií pre veliteľov lodí. Zo smernice RIS 2005/44/EC vyplýva pre členské štáty Európskej únie povinnosť zabezpečiť poskytovanie plavebných správ pre...viac »


IRIS Europe. Register plavidiel

Trvanie projektu: Január 2006 – December 2008 Klient: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako príjemca

V rámci projektu IRIS Europe bola navrhnutá a vyvinutá pilotná infraštruktúra pre certifikačné údaje o plavidlách vnútrozemskej plavby v súlade s národnými požiadavkami certifikačného orgánu (Štátna plavebná správa) a v súlade so...viac »


IRIS Europe. Elektronické hlásenia z plavidiel

Trvanie projektu: Január 2006 – December 2008 Klient: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako príjemca

V rámci projektu IRIS Europe bola navrhnutá a vyvinutá pilotná infraštruktúra pre systém elektronických hlásení v súlade so Štandardom pre elektronické hlásenia z lodí publikovaným Rýnskou komisiou a Technickými špecifikáciami...viac »


COMPRIS

Trvanie projektu: september 2002 – august 2005 Klient: Európska komisia ako spolufinancovateľ projektu (5. RP)

COMPRIS bol pan-európskym projektom zameraným na vývoj a implementáciu Riečnych informačných služieb (RIS) na európskych vodných cestách. Cieľom projektu bolo harmonizovať a štandardizovať výmenu dát v oblasti vodnej dopravy.viac »


ALSO Danube

Trvanie projektu: máj 2000 – máj 2003 Klient: Európska komisia ako spolufinancovateľ projektu (5. RP)

ALSO Danube bol pilotným výskumným projektom v oblasti vodnej dopravy na Dunaji. Jeho cieľom bolo prispieť k rozmachu intermodálnej dopravy s vodnou dopravou ako kľúčovou tepnou v logistických dopravných reťazcoch a prepojiť...viac »


UNMIK

Klient: Slovenská pošta, a.s.

Pomoc pri automatizácii pôšt v Kosove. Poskytnúť softvérové riešenie používané na poštách na Slovenskej pošte, a.s. viac »Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Projekty pre zahraničie
top