Projekty v rámci SR

Spracovanie sociálnych dávok a dôchodkov – DONET

Trvanie projektu: 2009 - 2010 Klient: Slovenská pošta, a.s.

Nové softvérové riešenie pre spracovanie sociálnych dávok a starobných dôchodkov určených na výplatu na Slovenskej pošte, a.s. Riešenie automatizuje procesy týkajúce sa komunikácie so Sociálnou poisťovňou, úradmi štátnej správy a...viac »


Databáza operačných rizík pre Poštovú banku, a.s.

Trvanie projektu: január 2006 – jún 2006 Klient: Poštová banka a.s.

Softvérové riešenie pre Poštovú banku a.s. Spracovanie životného cyklu skutočných a potenciálnych rizík. Evidencie a sledovanie ukazovateľov KRI. V prevádzke od roku 2006.viac »


Automatizácia poštových operácií pod OS WINDOWS - APOW

Trvanie projektu: 2001 - 2002 Klient: Slovenská pošta, a.s.

Softvérové riešenie pre automatizáciu poštových operácií na poštách pre Slovenskú poštu, a.s., ktoré nahradilo pôvodnú verzia APO vytvorenú v rokoch 1993 – 1994 modernejšou verziou. Medzi hlavné ciele patrilo zvýšenie úrovne...viac »


Program pre sledovanie spracovania osivovej kukurice – SOK

Trvanie projektu: 1999-2004 Klient: OZOS, a.s.

Program pre sledovanie spracovania osivovej kukurice od dovozu na sušičku až po predaj vo finalizácii pre OZOS, a.s. Ostrov. Systém bol používaný v rokoch 2000 až 2008.viac »


Ekonomický informačný systém – EKIS

Trvanie projektu: 1997-2003 Klient: PD Pokrok Ostrov, Dräger, PT – potraviny Pavol Táborský

ERP aplikácia. Ekonomický informačný systém pre stredne veľké firmy, zahŕňajúci oblasti účtovníctva, obchodu, skladové hospodárstvo, investičný majetok a mzdy. Systém bol nasadený v rokoch 1990 až 2008 v spoločnostiach PD Pokrok...viac »


Automatizácia poštových operácií - APO

Trvanie projektu: 1993-1994 Klient: Slovenská pošta, a.s.

Softvérové riešenie pre automatizáciu poštových operácií na poštách pre Slovenskú poštu, a.s. Riešenie automatizuje procesy na priehradkách i v zázemí pošty ( front office a back office). Zahŕňa spracovanie peňažnej služby,...viac »


Program pre spracovanie starobných dôchodkov

Trvanie projektu: 1993 - 1994 Klient: Slovenská pošta, a.s.

Softvérové riešenie pre spracovanie starobných dôchodkov určených na výplatu na Slovenskej pošte, a.s. Riešenie automatizuje procesy týkajúce sa komunikácie so Sociálnou poisťovňou a výplaty starobných dôchodkov na...viac »


Program pre spracovanie sociálnych dávok

Trvanie projektu: 1993 - 1994 Klient: Slovenská pošta, a.s.

Softvérové riešenie pre spracovanie sociálnych dávok určených na výplatu na Slovenskej pošte, a.s. Riešenie automatizuje procesy týkajúce sa komunikácie so Sociálnou poisťovňou, úradmi štátnej správy a výplaty sociálnych dávok na...viac »


PROTIR

Klient: OSN v Ženeve – IRU a Česmad Slovakia

Software zabezpečujúci distribúciu dát medzi pracoviskom OSN v Ženeve – IRU a Česmad Slovakia v oblasti dopravných informácií. V dnešnej modifikovanej podobe je známy pod menom STELLA SERVIS.Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Projekty v rámci SR
top