Technológie

Orientujeme sa na moderné v praxi overené open source technológie, ktoré je možné nasadiť  bez dodatočných nákladov vo forme licenčných poplatkov.

Analýza a návrh sú založené  na štandarde jazyka UML. Jazyk UML je univerzálny jazyk pre vizuálne modelovanie systému. Bol navrhnutý preto, aby spojil najlepšie existujúce postupy modelovacích techník a softvérového inžinierstva. Je navrhnutý takým spôsobom, aby ho mohli implementovať všetky nástroje CASE (computer-aided software engineering). Rozsiahle sw projekty sa bez podpory nástrojov CASE neobídu. V našej spoločnosti používame CASE nástroje na analýzu a návrh systému.

Pre vývoj aplikácií  používame moderné  technológie a postupy na báze platformy Java. Z tých najdôležitejších vyberáme:

  • Aplikačný framework Spring zabezpečuje kostru aplikácie
  • Perzistenčné technológie založené na štandarde JPA a Hibernate sa starajú o ukladanie dát do databáz a o prevod dát do Java objektov
  • Projekty automaticky buildujeme buildovacím nástrojom Maven
  • Naše webové riešenia na báze Javy sú postavené na frameworkoch Vaadin, GWT a Spring MVC
  • Na fulltextové vyhľadávanie nasadzujeme vyhľadávací server Solr
  • Dáta ukladáme do databáz Oracle, MySQL a PostgreSQL
  • Naši profesionálni developeri pri písaní kódu pracujú s najrozšírenejším IDE Eclipse.

Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Technológie
top