VYTVÁRAME SPOLU S VAMI

iOS Hra - Revenge of the PlutoWebová stánka - SwimmaxAplikácia - Words CounteriOS Aplikácia - Kitchen timer plusWebová stánka - Verejné prístavy a. s.CityLight pre PIC
iOS Hra - Revenge of the Pluto
Webová stánka - Swimmax
Aplikácia - Words Counter
iOS Aplikácia - Kitchen timer plus
Webová stánka - Verejné prístavy a. s.
CityLight pre PIC

NOVINKY

Projekt DaHar bol úspešne ukončený

Projekt DaHar s trojročnou dĺžkou trvania bol dotiahnutý do úspešného konca. Projekt bol realizovaný s cieľom vytvoriť spoločnú stratégiu...

Informačný leták projektu IRIS Europe 3 č.1

O aktuánom dianí v projekte IRIS Europe3 informuje oficiálny informačný leták. V mene konzorcia projektových partnerov vám prajeme príjemné čítanie....

Projekt IRIS Europe 3 na Slovensku

Konzorcium projektových partnerov, ktoré tvoria spoločnosti KIOS s.r.o. a Výskumný ústav dopravný a.s. sa bude podieľať na implementácii...


top