VYTVÁRAME SPOLU S VAMI

iOS Hra - Revenge of the PlutoWebová stánka - SwimmaxAplikácia - Words CounteriOS Aplikácia - Kitchen timer plusWebová stánka - Verejné prístavy a. s.CityLight pre PIC
iOS Hra - Revenge of the Pluto
Webová stánka - Swimmax
Aplikácia - Words Counter
iOS Aplikácia - Kitchen timer plus
Webová stánka - Verejné prístavy a. s.
CityLight pre PIC

NOVINKY

SlovRIS mobile pre OS Android

Mobilná aplikácia SlovRIS je k dispozícii voľne k prevziatiu cez Google Play Store aj pre používateľov inteligentných mobilných zariadení s OS...

Dynamický model vodných hladín pre Dunaj

Zhrnutie výsledkov pilotnej implementácie čiastkovej činnosti 1.2 projektu IRIS Europe 3

Záverečné podujatie projektu IRIS Europe 3

Dňa 26. Novembra sa 120 účastníkov spomedzi projekt partnerov, zainteresovaných strán, zástupcov EÚ, riaditeľov riečnych administratív, zástupcov...


top