VYTVÁRAME SPOLU S VAMI

iOS Hra - Revenge of the PlutoWebová stánka - SwimmaxAplikácia - Words CounteriOS Aplikácia - Kitchen timer plusWebová stánka - Verejné prístavy a. s.CityLight pre PIC
iOS Hra - Revenge of the Pluto
Webová stánka - Swimmax
Aplikácia - Words Counter
iOS Aplikácia - Kitchen timer plus
Webová stánka - Verejné prístavy a. s.
CityLight pre PIC

NOVINKY

Časopis Transport a Logistika informuje o projekte IRIS Europe 3

Vo svojom aktuálnom vydaní časopis Transport a Logistika informuje o celkových cieľoch a priebežných výsledkoch projektu IRIS Europe 3. Na pilotnej...

RIS stakeholder Fórum

Dňa 12.11.2014 sa na palube osobnej lode Žilina uskutočnil Informačný deň projektu IRIS Europe 3. Počas podujatia zástupcovia konzorcia riešiteľov...

SlovRIS mobilná aplikácia

Prvá verzia mobilnej aplikácie SlovRIS vyvíjanej v rámci projektu IRIS Europe 3 je dostupná pre používateľov zariadení s operačným systémom iOS na...


top