Riešenia a služby

Informačné systémy

Informačné systémy

Máme dlhodobé skúsenosti z oblasti vývoja veľkých softvérových riešení a dôkladne poznáme potrebné technológie a metodické postupy. Vieme, aké dôležité je spoznať skutočné potreby zákazníkov. Naše služby pokrývajú celý životný cyklus vývoja SW riešení, od analýzy, návrhu až po implementáciu, testovanie a nasadenie. Zabezpečujeme aj dlhodobú údržbu softvérových riešení u klienta počas celej životnosti riešenia.

Webové aplikácie

Webové aplikácie

Pomôžeme vám definovať vaše predstavy, navrhneme, implementujeme a otestujeme vašu aplikáciu. Zároveň sme pripravení poskytnúť aj dlhodobú technickú pomoc, ktorá zaručuje údržbu softvéru a jej ďalší vývoj podľa potrieb.

Mobilné aplikácie iOS, Android

Mobilné aplikácie iOS, Android

V súčasnosti na trhu mobilných zariadení dominujú platformy iOS (zariadenia iPhone, iPad a iPod) a Android. Pre obe platformy vám dokážeme pripraviť aplikáciu na mieru podľa vašich požiadaviek od návrhu cez implementáciu až po samotné nasadenie. 

Správa mobilných zariadení

Správa mobilných zariadení

V spolupráci s firmou SOTI Inc. ponúkame špičkové riešenia pre centrálnu správu mobilných zariadení s operačnými systémami Windows Desktop, macOS, iOS, Android, Windows Mobile a tlačiarne ku ktorým patrí: vzdialená inštalácia softvéru a bezpečnostných profilov, vzdialená správa a diagnostika zariadení, lokalizácia zariadení a zónové monitorovanie na základe GPS, ochrana podnikových citlivých dát a pokročilé filtrovanie webového obsahu.

Zálohovacie riešenia

Zálohovacie riešenia

Sme partnerom spoločnosti Acronis, ktorá je expertom na zálohovacie riešenia pre viac ako 5 miliónov koncových zákazníkov a 500 tisíc spoločností vo viac ako 145 krajinách. Poskytuje ľahko použiteľné zálohy všetkých súborov, aplikácii a bežných operačných systémov od fyzických, virtuálnych až po cloudové. Pre zálohovanie virtuálnych platforiem sme partnerom spoločnosti NAKIVO, ktorá poskytuje zálohovacie riešenia pre VMware a Hyper-V.

Podpora informačných systémov

Podpora informačných systémov

Vykonávame nepretržitú technickú údržbu informačných systémov, v rámci ktorej odstraňujeme chybové a neštandardné stavy systémov. Podľa potreby vykonávame drobné úpravy programu a poskytujeme odborný dohľad nad prevádzkovaním systémov. Realizujeme rozvojové požiadavky objednávateľa.

Internetové služby

Internetové služby

  • E-mailové služby (POP3, SMTP, IMAP, Web Mail, Antivírová a antispamová kontrola)
  • Registrácia a správa domén druhej úrovne (.sk, .eu, .cz, .com, .net, .info, .org, ... )
  • Hotline - technická podpora po telefóne (TeamViewer)

Consulting

Consulting

Prinášame dlhoročné skúsenosti v oblasti informačných technológií, vďaka ktorým vieme ponúknuť efektívne riešenia. Pomôžeme vám pri rozhodovaní o technológiách, pri analýze a návrhu informačných systémov. 

Webhosting

Webhosting

Profesionálne webhostingové služby ponúkame prednostne naším zákazníkom, ktorí majú web stránky a aplikácie vyvinuté našou spoločnosťou. Webhosting je konfigurovaný presne podľa požiadaviek webovej aplikácie, tak aby aplikácia a webstránky fungovali bezchybne. Cena webhostingu sa určuje dohodou podľa konkrétnej konfigurácie.

Referencie

O nás

KIOS, a.s. je spoločnosťou pôsobiacou na trhu IT zameranou na komplexné riešenia v oblasti vývoja a servisu informačných systémov a mobilných informačných systémov. Politika KIOS, a.s. vychádza z chápania súvislostí medzi plnením požiadaviek zákazníkov a vplyvu s tým spojených činností na životné prostredie a zabezpečenie vysokej úrovne informačnej bezpečnosti. Vedenie spoločnosti plánuje a realizuje svoj rozvoj s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov svojich činností na životné prostredie.

Kios
Písmeno K

Kvalita je dôležitejšia ako kvantita

týmto pravidlom sa riadime pri realizácii všetkých našich činností. Prioritou je pre nás plne spokojný zákazník, preto sa snažíme rýchlo, flexibilne a kvalitne plniť jeho požiadavky.

Písmeno I

Intenzívne rozvíjame efektívnu spoluprácu so stabilnými dodávateľmi

čo výrazne prispieva k skvalitneniu našich produktov a služieb. Zabezpečujeme súlad s právnymi a ostatnými regulačnými požiadavkami, preto náležitú pozornosť venujeme ich identifikácii, sledovaniu a implementácii v spoločnosti.

Písmeno O

Optimalizujeme a trvale zlepšujeme naše procesy a zavedený IMS

s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti, zvýšenia spokojnosti zainteresovaných strán za súčasného zabezpečenia vysokej úrovne informačnej bezpečnosti a trvalo zlepšujeme efektívnosť a integritu IMS v súlade s normami ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 27001.

Písmeno S

Systematicky zvyšujeme odbornosť našich zamestnancov

čím zabezpečujeme rast kvality práce, motiváciu pre dosahovanie lepších výsledkov a trvalo zaisťujeme vysokú úroveň informačnej bezpečnosti budovaním bezpečnostného systému a využívaním moderných informačných technológií.

Certifikácie

Certifikát ISO 9001:2008
× Certifikát ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Implementácia riečnych informačných služieb na slovenskom úseku Dunaja IRIS Europe, IRIS Europe II a IRIS Europe III. Súčasťou systému je automatický identifikačný systém, národný register veľkých plavidiel, systém pre elektronické hlásenia z lodí a napojenie na medzinárodnú výmenu údajov podľa štandardu pre ERI, systém pre hlásenia o nehodách, aplikácia Notices to Skippers a systém pre manažment referenčných údajov RIS.

Certifikát ISO 14001:2004
× Certifikát ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

Starostlivosť o životné prostredie je nielen súčasťou našej firemnej stratégie, ale je tiež súčasťou našej každodennej činnosti. Naša spoločnosť si chce udržať zodpovedný prístup k životnému prostrediu, preto sme sa rozhodli zaviesť systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004. Získané osvedčenie je zárukou nášho úsilia o minimalizáciu vplyvu našej činnosti na životné prostredie.

Certifikát ISO 27001:2013
× Certifikát ISO 27001:2013

ISO 27001:2013

Bezpečnosť je pre nás prvoradá. Nezávislá odborná analýza preukázala, že sledujeme najlepšiu prax v oblasti bezpečnosti informácií a dbáme na to, aby boli vaše dáta primerane chránené. Aby ste mali istotu, že sa o bezpečnosť vašich projektov zodpovedne staráme, rozhodli sme sa zaviesť systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO 27001:2013.

Kontakt

KIOS logo

Radlinského 40/A, 921 01 Piešťany

+421 33 794 00 00

kios@kios.sk

Fakturačné údaje

KIOS a.s.
Radlinského 40/A
921 01 Piešťany
IČO: 34125302
IČ DPH: SK2020389096
Zápis v OR: Okresný súd Trnava, Oddiel Sa, vložka č. 10642/T.

Pre zaslanie e-mailu môžete využiť náš kontaktný formulár.

Copyright © 2019 KIOS a.s.   All rights reserved.   Tieto stránky používajú cookies