Kariéra

Hľadáme práve teba

  • Aktuálne nemáme voľné žiadne pracovné pozície.

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte prosím prostredníctvom mailu, telefonátu alebo vyplnením kontaktného formuláru.

+421 33 794 00 00

kios@kios.sk

Vyhlásenie spoločnosti o ochrane osobných údajov

Naša spoločnosť rešpektuje súkromie svojich klientov, obchodných partnerov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie a rovnako aj návštevníkov tejto webovej stránky.

KIOS a.s. sa zaväzuje rešpektovať a ochraňovať vaše osobné údaje pokiaľ ich v kontakte s nami poskytnete. Webová stránka www.kios.sk a jej jednotlivé časti sú štruktúrované a navrhnuté tak, aby ste si mohli ich obsah prehliadnuť bez nutnosti zadávať vaše osobné údaje.
Ak ste naším obchodným partnerom , alebo návštevníkom našej webovej, či facebookovej stránky, informácie spracúvame tak, aby boli v súlade s pravidlami pre ochranu osobných údajov - GDPR.

Kvôli vášmu pohodliu na našej webovej stránke používame odkazy na webové stránky iných spoločností. Politika ochrany osobných údajov tu môže byť iná, než na stránkach našej spoločnosti, a preto vám odporúčame zistiť ich prístup k ochrane osobných údajov skôr, než im poskytnete svoje osobné údaje.

Právne informácie k používaniu www.kios.sk

Ochrana údajov

Reprodukcia, prevod, rozširovanie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu webovej stránky KIOS (ďalej len www.kios.sk), v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu KIOS a.s. je zakázané. Pre Vašu osobnú potrebu je povolené tlačiť kópie výňatkov z našej www stránky. Pre ďalšie rozširovanie je potrebný písomný súhlas našej spoločnosti.
Jednorázové či opakované používanie, kopírovanie či rozširovanie akýchkoľvek materiálov uvádzaných na www.kios.sk bez písomného súhlasu KIOS a.s. budeme považovať za porušenie autorského práva v zmysle platných právnych predpisov.

Prenášaný informačný obsah od používateľov

KIOS a.s. nemá záujem dostávať prostredníctvom www.kios.sk od Vás ako používateľov žiadne dôverné, či súkromné informácie. Vezmite preto na vedomie, že žiadna informácia zaslaná do KIOS a.s prostredníctvom www.kios.sk nebude považovaná za dôvernú. Tieto informácie nebudú podliehať ochrane osobných údajov a ich obsah môže byť v budúcnosti ďalej použitý pre interné účely KIOS a.s. (vývoj produktov, služieb, marketingové činnosti ...), kopírovaný, modifikovaný, publikovaný či inak rozširovaný a sme oprávnení vykonávať tieto činnosti bez Vášho súhlasu.

Hypertextové odkazy

KIOS a.s. sa odmieta vyjadrovať ku obsahu iných webových stránok, ktoré sú dostupné formou hypertextových odkazov z www.kios.sk. Tieto stránky sú plne v kompetencii ich vlastníkov a KIOS a.s. neskúmala, ani nemá v úmysle skúmať ich informačný obsah, a taktiež odmieta akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah. Prehliadanie, poskytovanie osobných údajov či sťahovanie súborov z takýchto webových stránok je plne v súlade s podmienkami týchto webových stránok a jedine Vy sám musíte prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie Vašej ochrany pred možnou infiltráciou deštruktívnej povahy (vírusy, červy, trójske kone, zadné dvierka).

Copyright © 2019 KIOS a.s.   All rights reserved.   Tieto stránky používajú cookies